Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych i polityka cookies


Dane osobowe

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działania strony https://blog.margodesign.me jest Margarita Suchomłynowa, Wrocław. Dane osobowe przetwarzamy:

  • Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Według naszej Polityki Prywatności.
  • W zakresie potrzebnym do naszych uzasadnionych interesów, zawsze dbając o Twoją prywatność.

Artykuły

  • Dane osobowe autorów (imię, nazwisko, wizerunek, profile społecznościowe) są dobrowolnie udostępniane i publicznie dostępne na stronie.
  • Osoby oraz firmy wspomniane w artykułach – dane (imię, nazwisko, nazwa marki, strony internetowe, zdjęcia, video) pozyskujemy z internetu i są publicznie dostępne.

Dane techniczne

Pozyskujemy również dane techniczne jak adresy IP, przechowywane w logach systemowych dla bezpieczeństwa strony. Każdy ma prawo dostępu, zmiany, usunięcia swoich danych. W sprawie zmian prosimy o kontakt: margodesign.me@gmail.com.

Pliki cookies

  • Używamy cookies do poprawy działania strony. Informacje te obejmują adres IP, rodzaj przeglądarki, język, system operacyjny, dostawcę usług internetowych, czas, datę i lokalizację.
  • Dostawcy zewnętrzni, jak Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, również używają cookies.
  • Możesz wyłączyć cookies w ustawieniach przeglądarki.